Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Trí Tuệ Việt chuẩn quản lý quy trình chất lượng theo chuẩn quốc tế CMMi

CMMI viết tắt cho Capability Maturity Model Integration – Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp – và là khuôn khổ cho cải tiến qui trình phần mềm. Nó dựa trên khái niệm về các thực hành tốt nhất về kĩ nghệ phần mềm và giải thích kỉ luật mà các công ty có thể dùng để cải tiến các qui trình của họ.

Mô hình CMMI là một khung các giải pháp tối ưu cho quá trình sản xuất phần mềm. CMMI là chứng chỉ đánh giá về độ thuần thục trong qui trình sản xuất phần mềm do Viện Công nghệ Phần mềm SEI của Mỹ phát triển. Chứng chỉ  này có giá trị trên quy mô toàn cầu, xác định mức độ trưởng thành năng lực của các công ty trong hoạt động xây dựng phần mềm và các dịch vụ liên quan

Ở nước ta hiện nay, việc xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao đang là vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc phát triển CNTT , đồng thời, việc chuẩn hóa tổ chức phát triển phần mềm và chuẩn hóa kỹ năng là điều kiện tiên quyết để có được sản phẩm có chất lượng công nghiệp và mở rộng thị trường CNTT cho Việt Nam ra quốc tế.

Trước yêu cầu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều đề án khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa tổ chức theo chuẩn quốc tế theo mô hình CMMi và Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm là một trong những đơn vị được Bộ TTTT hỗ trợ để xây dựng mô hình này dưới sự tư vấn của ECCI.

Để triển khai Cmmi, điều kiện bắt buộc là các doanh nghiệp phần mềm  phải có đủ số dự án tính theo tỷ lệ nhân viên trong doanh nghiệp đáp ứng điều kiện đặt ra để tham gia đánh giá (thường tối thiểu từ 3 dự án, mỗi dự án có khoảng 10 nhân viên tham gia trong thời gian đánh giá lấy chuẩn CMMi) và Trí Tuệ Việt là một trong số ít các doanh nghiệp Phần mềm tại Việt Nam đáp ứng được điều kiện này.

Hiện Trí Tuệ Việt đang xây dựng Level 3, trongđó, việc viết quy trình đã được hòan thiện và bắt đầu triển khai áp dụng quy trình vào thực tế. Quá trình triển khai gồm 2 bước: bước 1 là triển khai trên các dự án pilot, bước 2 là áp dụng toàn công ty.
 Để đạt được Level 3, người quản lý phải biến đổi cải tiến các hoạt động đang diễn ra, cải tiến môi trường làm việc, lực lượng lao động phải đảm bảo những kiến thức, kỹ năng cốt lõi.  

Nhận thức rằng đây là một cơ hội tốt để giúp công ty phát triển đột phá về nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ chủ chốt thực hiện dự án cũng như toàn thể nhân viên Trí Tuệ Việt không ngừng cố gắng, nỗ lực để chuẩn bị cho đợt đánh giá lần 1 vào tháng 7/2012 tới đây thành công, đạt được chứng chỉ CMMi, giúp công ty khẳng định vị trí, uy tín và năng lực của mình trên thị trường giải pháp phần mềm tại Việt Nam và vươn ra thế giới.

 

Một cửa điện tử

Giải pháp phần mềm hồ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa...

Cổng thông tin điện tử

Cổng thông tin điện tử là hệ thống được nhiều tổ chức đưa vào khai thác....

Giải pháp tích hợp

Ngày nay với sự phát triển không ngừng của các phương tiên thông tin, thì một giải pháp trung tâm tiếp xúc...

Dự án tiêu biểu
Đối tác